Menu

Over Kerberus

Home / Over Kerberus

Over Kerberus

Kerberus is een van de grootste en zeker een van de meest actieve studentenverenigingen van Diepenbeek. Zoals je al hebt vernomen, is het de fijnste studentenvereniging van Diepenbeek en omstreken. Ook organiseren we wekelijks tal van activiteiten die varieren van grote Fitlinkfuiven tot kleinere fuiven, van fakbars in het Stiemerke tot cultuur- en sportactiviteiten, cantussen en nog zoveel meer! En als dit zelfs niet genoeg is kan je ook naar onze jobbeurs komen waar je oog in oog kan komen te staan met je misschien wel toekomstige werkgever!Het onstaan van Kerberus

Ergens begin 1975 werden diploma's ingenieur in Europa geharmoniseerd en onstond de opleiding "Industrieel Ingenieur - 4 jaar" in plaats van 'Technisch Ingenieur' dat tot dan toe 3 jaar zwoegen was. Ook op de nieuwe KIHL werd deze opleiding in het lessenpakket opgenomen. De KIHL was in die tijd een samenraapsel van 3 scholen en locaties: Theorie-lessen op de 7de en 8de etage van de TT-torens in Hasselt praktijk EM in de lokalen van de technische school aan de andere kant van Hasselt praktijk Chemie in Sint-Truiden. Omdat elk zichzelf-respecterend departement een studentenvereniging met zich verbonden heeft, werd besloten ook voor deze opleiding een vereniging op te richten. Ematec (technische ingenieurs) en Sarchinium (graduaten scheikunde te Velm), werden in 1978 opgedoekt en hieruit verrees Kerberus, de naam en het logo (de hond met de drie koppen) verwezen naar de 3 scholen. Als kleuren werden blauw en geel gekozen. Onder toezicht van toenmalig directeur Pater Bollen kreeg Kerberus lokaal 69 toegewezen als studentenlokaal. In dit lokaal zijn menig beroemde/beruchte feestjes en cantussen gehouden, maar met de verhuis naar de nieuwe lokalen in Diepenbeek kwam dit tot een eind. Natuurlijk staat Kerberus Diepenbeek nog altijd garant voor een dik feestje!

Het Kerberuslied

Waar in 't Diepenbeeks heideland
't KHLimmerslied weerklinkt
En de brede Demerstroom
door de vlakte vloeit,
zijn studenten vrij en blij
als Kerberus troont.
Daar is mijn studentenland
Diepenbeeks dierbaar oord (bis)
Waar ook ieder goed student
steeds een liefje vindt
en ook elk Kerberuslid
vaak zn pintje drinkt.
Waar de toon der docenten klinkt
voor ieder Technoloog.
Daar is mijn studentenland
Diepenbeeks dierbaar oord (bis)

image
image
image
image
image
image